TIP: PannenkoekenCafé: woe. 27 juni

PannenkoekenCafé en Zomerfair
woensdag  27  juni
11:00 – 14:00 uur
ROC  Friese Poort,  gebouw C
Splitting  21-23    9202 LC  Drachten

Pannenkoek kost 50 cent, glas ranja kost 50 cent

Op woensdag 27 juni vindt de tweede editie van de Zomerfair plaats bij ROC Friese Poort. De Zomerfair wordt georganiseerd door de eerstejaars studenten Maatschappelijke Zorg en vindt van 10:00 tot 15:00 uur plaats in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek en Emmeloord/Urk. Er is een markt met eten, drinken en leuke spulletjes. Daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom!

De Zomerfair is een jaarlijkse traditie sinds 2017. Op de boulevard van de campus staan op woensdag 27 juni vanaf 10.00 uur diverse kramen opgesteld waar studenten, vaak in samenwerking met stageadressen en/of cliënten, handgemaakte producten en/of hapjes en drankjes verkopen of via andere activiteiten geld ophalen.
De Zomerfair is onderdeel van het vaste lesprogramma van de eerstejaarsstudenten Maatschappelijke Zorg en wordt door ROC Friese Poort breed georganiseerd. Dit jaar gaat de totale opbrengst naar het project ‘Vast en Verder’ voor jongeren van 16 tot 25 jaar van het Leger des Heils.

Het geld wordt besteed aan een woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren. Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden, leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma. De jongeren wonen intern waar zij steeds meer eigen verantwoordelijkheden krijgen.

Lees meer op:
www.rocfriesepoort.nl/nieuws/midden-yn-’e-mienskip-eventweek-voor-studenten-van-roc-friese-poort

TIP van LETS-deelnemer 51