TIP: Denk en praat mee over bereikbaarheid

Op naar een bereikbaar dorp en platteland!

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het platteland.
Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden:
Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten.
Waar heeft u behoefte aan en wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?
Wilt u graag meedenken over hoe we het vervoer op het platteland kunnen verbeteren?

Wat vindt u van de bereikbaarheid van uw dorp? En hoe kan het volgens u beter?
Het woord is aan u! U kunt namelijk meedenken over hoe Zuidoost-Fryslân beter bereikbaar kan worden! Komt u ook?
U bent van harte welkom om mee te denken tijdens de bewonersbijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten duren van 16.00 – 20.00 uur en vinden plaats in de volgende vier dorpen: Gorredijk, Oldeberkoop, Drachten en Donkerbroek.

woensdag 7 november:
De Skâns   Loaijerstritte 2   8401 DV   Gorredijk

donderdag 8 november:
MeJander   Willinge Prinsstraat 24   8421 PE   Oldeberkoop

dinsdag 20 november:
Van der Valk   Lavendelheide 4   9202 PD   Drachten

woensdag 21 november:
’t Witte Huis   G.W. Smitweg 20   8435 WG   Donkerbroek
Hopelijk tot ziens!

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/butengewoan-berikber_43115

Zuidoost-Fryslân
De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied.
Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten,
tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.
Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt.
En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied:
de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk
voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer.
Het vraagstuk ook hier is, hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden
op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?
In Zuidoost-Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners.

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Zuidoost-Fryslân van 12 jaar en ouder.
De vragenlijst helpt ons om meer inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Zuidoost-Fryslân en de wensen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Als uw huishouden uit meer personen bestaat dan zouden we het op prijs stellen
als iedereen in uw huishouden de enquête invult (iedereen vult dan een eigen enquête in).
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar: evelien.meinders@sweco.nl.

Onder alle inzenders van de enquête verloten wij tweemaal een Bol.com-bon. Hiervoor is het van belang om aan het einde van de enquête uw e-mailadres achter te laten.

Bent u een man of een vrouw? (Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden)
Wat is uw leeftijd? (Deze vraag hoeft u niet in te vullen)
Wat is uw postcode?
Hoe gaat u naar de volgende activiteiten?
Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de volgende activiteiten?
Zijn er activiteiten die u niet heeft kunnen doen terwijl u dat wel had gewild?
Welke afspraak/afspraken kon u niet nakomen en hoe had u daar willen komen?
Zijn er activiteiten waar u liever met een ander vervoersmiddel naartoe had willen gaan?
Naar welke activiteiten had u liever met een ander vervoersmiddel toe willen gaan dan u nu heeft gedaan?
Op welke locatie zijn/waren de activiteiten waar u niet kon komen
of waar u liever met een ander vervoersmiddel heen had gewild?
Met welk vervoersmiddel verplaatst u zich het liefst?
Heeft u een bepaalde (lichamelijke) beperking die van invloed is op uw keuze voor een bepaald vervoersmiddel?
Zo ja, zou u aan willen geven welke?
Houdt deze (lichamelijke) beperking u tegen om met openbaar vervoer te reizen?
Maakt u weleens gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Waarom maakt u geen of weinig gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Meerdere antwoorden zijn soms mogelijk.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Vul dan uw e-mailadres in. Wilt u dit niet? Laat dan het veld leeg.

Zie ook: BREEDUIT van 1 november, pagina 9, rechtsboven

Tip van LETS-deelnemers 24 en 51