TIP: Dag van de Dialoog op donderdag 12 november

dag-van-de-dialoogOnze LETS-deelnemer 40 is al jaren de motor achter een heel mooi initiatief: de De Dag van de Dialoog in Smallingerland.

Die dag worden er, zowel ’s morgens, ’s middags als ’s avonds op zo’n 30 plaatsen in Drachten dialoogtafels gehouden: 6 tot 8 mensen praten met elkaar en luisteren naar elkaar o.l.v. een getrainde gespreksleider: niet om elkaar te overtuigen van elkaars mening, maar om écht naar elkaar te luisteren. Mensen die eerder meededen aan zo’n tafel ervoeren dit als heel bijzonder!

Zie voor verdere info en aanmelding:
www.fryslanindialoog.nl/smallingerland/