VRAAG: Wie wil getraind worden tot gespreksleider tijdens de Dag van de Dialoog?

Herken je dit? Je wilt heel graag iets met iemand delen en in plaats van dat diegene alleen maar naar je luistert, krijg je adviezen, vertelt diegene je waarom je je zo niet moet voelen, of wordt je verteld wat je zou moeten doen.
Tijdens de Dag van de Dialoog zal je dat niet overkomen. Onder leiding van een gespreksleider gaat een aantal, heel verschillende, mensen met elkaar in dialoog. Dat wil zeggen dat ze elkaar niet proberen te overtuigen van elkaars gelijk, maar dat ze écht naar elkaar luisteren.

Dit jaar is de Dag van de Dialoog in Smallingerland op donderdag 12 november. De thema’s dit jaar zijn: “Verschil mag er zijn” of “jouw zorg is mij’n zorg”

Degene die in Smallingerland dit allemaal coördineert is Henk Slavenburg (Henk is ook deelnemer van LETS-Drachten: 40Henk). Henk heeft gevraagd of LETS-Drachten een plek kan bieden waar één van de dialoog tafels gehouden kan worden. 99Ria heeft haar huis hiervoor beschikbaar gesteld! Ook heeft Henk gevraagd of er binnen LETS-Drachten deelenemers zijn die opgeleid willen worden tot gespreksleider aan een dialoogtafel. De opleiding duurt een dagdeel en is gratis.

Zie voor verdere info: fryslanindialoog.nl
Heb je belangstelling of vragen? Laat het ons weten: letsdrachten@hotmail.com