VRAAG: Aandacht voor Burgerinitiatief Ons Geld

Deelnemer 23 vraagt aandacht voor het onderwerp
‘Geldschepping door banken’.

Geld dient door de overheid gecreëerd te worden!
Burgerinitiatief Ons Geld wil dat er een punt wordt gezet achter de huidige ontoereikende manier waarop geld door schuld wordt gecreëerd.

Het geld wordt door private banken gecreëerd en als er een tekort is aan geld, wordt het geld verhaald op de burgers door bezuinigingen. Het Burgerinitiatief roept het Nederlandse parlement op om de problematiek rondom geldschepping daadkrachtig aan te pakken. Tekenen kan hier:  www.burgerinitiatiefonsgeld.nu

Voor meer uitleg: www.radartv.nl

LETS-deelnemer: 23