AANBOD: Oprichting praatgroep

SpraakbalonZijn er zaken waarover je graag eens met anderen van gedachten zou willen wisselen?

LETS-deelnemer 25 wil graag een praatgroep starten voor ongeveer 6 personen.

Heb je belangstelling of wil je nadere informatie? Mail dan naar letsdrachten@hotmail.com.