VRAAG: volksdansers gezocht

Wie wil zich vrij en blij voelen bij  onze volksdansgroep

Nocht en Wille‘?

Kom kijken of vraag om inlichtingen

op de donderdagmiddag na 13:30 uur

in De Brede School ‘De Wiken’  Middelwijk 2  9202 GV  Drachten

Vraag van LETS-deelnemer 88