VRAAG: ‘Katjes’ breien

LETS deelnemer 32 vraagt:
Wie wil voor mij ‘katjes’ breien?
(handschoenen zonder vingers)

De wol heb ik al gekocht.
De reden van mijn vraag:
Vanwege een slechte doorbloeding
draag ik vaak handschoentjes zonder vingers,
zogenaamde ‘katjes’.
De katjes die ik koop, slijten snel.
Daarom hoop ik dat iemand
een paar voor mij kan breien.
Mail of bel met LETS-deelnemer 32.