VRAAG en AANBOD tuinonderhoud

Binnen LETS is er meer VRAAG naar
dan AANBOD van tuinonderhoud.
Ja, we worden allemaal wat ouder.
Ja, tuinonderhoud kan zwaar zijn.

Hoe maken we dit werk lichter en aantrekkelijk?
Door het gezellig, met groepjes
van 3 à 4 LETS-deelnemers te doen!

Niet te zwaar:
wieden en wat licht snoeiwerk.
Niet te lang:
een deel van de ochtend of middag
met een ruime en gezellige pauze.

Vele handen maken licht werk.

En natuurlijk is de betaling,
behalve in gezelligheid, ook in peijes!

Wil je dit eens proberen?
Laat het ons weten.
Denk je dat het niets voor je is,
laat het ons óók weten.
We zijn benieuwd.

Reacties graag naar bestuur@letsdrachten.nl