VRAAG: boot voor tochtje over de Leijen voor ca. 21 studenten

Wie weet er een boot  voor een tochtje over de Leijen voor ca. 21 studenten (21 diner) vanuit Eastermar. LETS-deelnemer 35