TIP: M.O.S. mini-conferentie, 9-6-2022

Samen ouder worden in Smallingerland’

Het M.O.S. houdt op
donderdagmiddag 9 juni
van 13.45 – 16.00 uur
in @Holdert

Van Knobelsdorffplein 121, 9203 DH Drachten
een mini-conferentie
over: ‘Samen ouder worden in Smallingerland’.

Denk je bij ouderen aan:
‘kwetsbaar en hulpbehoevend’
of aan:
‘mogelijkheden, betekenisvol leven, zingeving
en actief meedoen aan de samenleving?’

www.mosweb.nl/nieuws/9-juni-mini-conferentie-samen-ouder-worden-in-smallingerland/
Aanmelden? Graag!
Mail naar: ouderenwerk@mosweb.nl
Graag vermelden aan welke workshops je mee wilt doen.
Of bel 0512 – 51 55 98

Tip van LETS-deelnemer 13