TIP: kunstwedstrijd ‘De Stijl’

KUNSTWEDSTRIJD ‘DE STIJL’

Kunstweekend Beetsterzwaag op 1 en 2 juli.

Dit jaar is het thema in navolging van het landelijk thema De Stijl, de
kunststroming die 100 jaar geleden de oerknal betekende voor het
modernisme in Nederland.

Beeldend kunstenaars, zowel professionals als amateurs die zich door de Stijl hebben laten inspireren, kunnen hun zelfgemaakt kunstwerk opsturen. Dit kan een schilderij, een beeldhouwwerk, een installatie, foto of tekening zijn.

Inschrijving kan tot 31 maart 2017 door een mailtje te sturen naar LETS-deelneemster 19. Kosten deelname: 20 euro per inzending.
Meer info op: www.kunstweekendbeetsterzwaag.nl