TIP: bloeiende-akkerranden-fietsroutes Opsterland

Fietsroutes in Opsterland met ingezaaide akker- en weilandranden.
Een feest voor wilde bijen, vlinders, hommels etc.,
een aanwinst voor het landschap en een lust voor het oog.

Twee routes van 30 km. Rondje Beetsterzwaag en Luxwoude.
Rondje Gorredijk met overlap vlak bij café Overwijk in Tijnje.

Op elke moment te fietsen en tot ver in het najaar te bewonderen.
Door de weersomstandigheden van dit voorjaar is de bloei verlaat
en kan het per akkerrand ongelijk zijn.
Het project is bedoeld om insecten, bijen en vogels
blijvend terug te laten keren op het boerenland
en het bodemleven te herstellen.
Er wordt gebruikgemaakt van inheems ecologisch verantwoord bloemenzaad.

Initiatief: Bijenbrigade in samenwerking met
Elan ZO Friesland en Stichting Bloeiend Boerenland,

die stimuleren dat burgers en boeren de handen ineenslaan.
De deelnemende boeren worden financieel gesteund
door donerende burgers en Elan.
Om dit project ook in de toekomst vol te kunnen houden
is financiële steun onontbeerlijk.
Samen zorgen voor een bloeiend boerenland met meer biodiversiteit.

QR-code en routekaart zijn te downloaden

Tip van LETS-deelnemer 19