TIP: app Dag! en Doen!

LETS-deelnemer 75 tipt ons
over de app Dag!enDoen! van het M.O.S.

Voor senioren die vaker iets willen ondernemen buiten de deur.

Je kunt je via deze app aanmelden
voor allerlei activiteiten binnen Smallingerland
en wanneer het nodig is,
kan er in vervoer worden voorzien.
Er kan hulp geboden worden
bij het installeren en het leren omgaan met de app.

Interesse?
Bel tussen 9:00 – 11:00 uur naar 0512 – 51 55 98
of mail naar info@dagendoen-smallingerland.nl