VRAAG: handtekeningen voor EZK

Hallo LETS-deelnemers,
Ik heb een briefje opgesteld voor het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Om een ander geluid aan te geven. Misschien zijn er mensen die niet naar de info gaan
maar een handtekening willen zetten, om je zienswijze kenbaar te maken.

Vriendelijke groet, LETS-deelnemer 63