5G-mars: zaterdag 25 januari, Amsterdam

Doen jullie mee?
Wereldwijde vreedzame 5G protestmars
zaterdagmiddag 25 januari 2020
13:00 uur
op de Dam in AMSTERDAM

Willen jullie meelopen? Laat het weten via:
5Gmars@stralingsbewustamsterdam.nl.
Het programma is te lezen via deze link:
https://stralingsbewustamsterdam.nl/

Voor een wereld vrij van 5G . . .
Voor een wereld waarin wij en onze kinderen,
kleinkinderen enzovoort, veilig kunnen leven . . .
Waarin we leven vanuit
vreugde, liefde, vrijheid en geluk . . .
Voor een gezonde, levende aarde . . .

Wens jullie een goede voorbereiding
en een SUPER-dag, zaterdag de 25e!!!

Groeten van LETS-deelnemer 44