Uitnodiging LETS-Café in Ureterp op zaterdag 4 juni

Zaterdag a.s. is er, al weer voor de laatste keer van dit seizoen, een LETS-café in Ureterp.

Tijd: 14:30 uur – 16:30 uur
Locatie: Multifunctioneel Centrum de Wier, De Telle 21, 9247 AA Ureterp

We hebben heel bijzondere bijeenkomsten gehad, dit seizoen. We begonnen in oktober met een avond waarop onze deelnemer en kunstenares Japke Weij (19Japke) ons o.a. beter leerde kijken door middel van een tekenoefening. In november konden we genieten van een mooie avond met muziek, uitgevoerd door Eke op piano en Johan op gitaar. In december was er allerlei materiaal om mooie Kerststukjes te maken. In januari hadden we een gezellige middag met onder andere spelletjes in het Theehuis. In februari kwam er een poppendokter die ons van alles vertelde over de geschiedenis van de pop en over reparatie van poppen.
In maart, april en mei bespraken we allerlei onderwerpen die ter plekke ter tafel kwamen. En alle keren werd er gehandeld in meegebrachte goederen, werden er tips uitgewisseld en er werden handelsafspraken gemaakt waarbij deelnemers elkaar voor peijes hielpen.

Wat gaan we zaterdag doen?
Aan het eind van zo’n mooi seizoen is er alle reden voor een bijzondere afsluiting.
Om 14:30 uur is er een kopje koffie of thee met wat lekkers. Eventueel meegebrachte spulletjes kunnen bekeken worden en verhandeld voor peijes. Recent Vraag en Aanbod kan geschreven worden op de flap-over.
Dan gaan we naar buiten waar een VERRASINGSACTIVITEIT gehouden gaat worden.
Om 16:00 uur is er dan nog een hapje en een drankje als afscheid en om een mooie zomer in te luiden.

We zien jullie graag, zaterdag a.s.
Neem familie, vrienden en in LETS geïnteresseerden mee!

LETS-deelnemers 120 en 135