TIP: Kunstweekend Beetsterzwaag

Kunstweekend Beetsterzwaag  2018

‘Reizen’
14 en 15 juli  2018
11.00 -17.00 uur
Hoofdstraat Beetsterzwaag  en  directe omgeving

Exposities diverse kunstvormen op meer dan 25 locaties.
Cultureel programma muziek, straattheater, toneel, dans, voordrachten, …

Voor meer info:  www.kunstweekend.frl

Tevens zijn de exposities in ‘de Buorskip’ alvast te bezichtigen.
Vrij entree en iedereen is welkom.

Ik hoop jullie het weekend te treffen,
groet van LETS-deelnemer 19