Categorie archief: LETS-tips

Toekomstvisie Drachten: in mei en juni

De bijeenkomsten zijn op:
27 mei: Brede school De Drait   Flevo 190   9204 JT Drachten
29 mei: Brede school De Wiken   Middelwyk 2   9202 GV Drachten
4 juni: Wijkcentrum Noord Oost   De Vogelweide 5   9201 TE Drachten

De inloop is vanaf 18.45 uur. De bijeenkomsten starten om 19.15 uur.

Op 26 november 2018 maakte de gemeente samen met een groep inwoners een start met de ontwikkeling van de Omgevingsvisie voor Smallingerland. Ruim honderd aanwezigen dachten in november in De Lawei mee over de toekomst van Smallingerland.

Het resultaat was een lijst met 400 aandachtspunten. De samenvattingen waren de afgelopen maanden in de Breeduit en op dwjm.nl te lezen.

De gemeente organiseert in mei en juni nog eens bijeenkomsten. Dit keer willen ze doorpraten over een aantal onderwerpen die op de startbijeenkomst naar voren kwamen en de dilemma’s die daarbij komen kijken. Ze willen graag meningen horen en samen weer verder werken aan de Omgevingsvisie.

U kunt zich aanmelden via omgevingsvisie@smallingerland.nl.
Geef in de aanmelding aan naar welke bijeenkomst u wilt komen.
Wilt u meer weten over de Omgevingsvisie en wat dit voor u betekent?
Kijk op dwjm.nl/#ditissmallingerland voor meer informatie.

Zadenmarkt: zaterdag 9 maart

Noordelijke Zadenmarkt: ‘Gezond Groen’

‘Van bijzondere groentezaden tot workshops wilgentenen vlechten’
zaterdag 9 maart
11:00 – 17:00 uur
Passiflora     Akkers 5     9204  WE   DRACHTEN
Entree: 1 euro en neem je eigen tasje mee

Kijk voor het hele programma
op de website van het Noordelijk Zadennetwerk:
www.noordelijkzadennetwerk.nl

Gezond Groen, lezingen, workshops, paneldiscussie, plasticvrije markt.

De gemeente Smallingerland is ook aanwezig op de Noordelijke Zadenmarkt en geeft bezoekers informatie over Operatie Steenbreek, de regenton-subsidie en de groene daken.

Het prachtig gelegen complex van de zorgkwekerij Passiflora in Drachten van ruim een hectare groot is een groene oase in de woonwijk Maartenswouden en vormt het decor van de Noordelijke Zadenmarkt.

Hét jaarlijkse evenement met talloze kramen vol zaden, knollen, wortels, fruitbomen en -struiken en tuinboeken.
Diverse standhouders bieden zaden van bijzondere groenten aan, maar er zijn ook andere producten te koop.

TIP: Muziek bij de Buren Drachten, 9 dec.

Muziek bij de Buren Drachten
door lokale en regionale muzikanten
zondagmiddag 9 december

toegang is gratis
kom op tijd, want tijdens de optredens wordt er niet opengedaan

12:30-13:00 uur:
Opening in het oudste huisje van Drachten aan de Oudeweg 208 A

13:00-17.30 uur:
In verschillende wijken en huiskamers
met 76 optredens op 26 locaties in heel Drachten
o.a. bij onze LETS-deelnemers 62 en 80.

18:00-21:00 uur:
Slotfeest in Poppodium Iduna met muziek van o.a. Not Sure

Hoe weet je waar en wanneer de optredens zijn?
Ga naar: www.muziekbijdeburen.nl
Kies je stad: Drachten
Klik op: Ga!
Klik op: Programma

In samenwerking met Poppodium Iduna wordt er een gratis afterparty georganiseerd waar alle inwoners van Drachten, deelnemende muzikanten,
festivalbezoekers, gastvrouwen en -heren
samen nagenieten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Kortom: iedereen is welkom!

Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Drachten!

TIP: Denk en praat mee over bereikbaarheid

Op naar een bereikbaar dorp en platteland!

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het platteland.
Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden:
Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten.
Waar heeft u behoefte aan en wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?
Wilt u graag meedenken over hoe we het vervoer op het platteland kunnen verbeteren?

Wat vindt u van de bereikbaarheid van uw dorp? En hoe kan het volgens u beter?
Het woord is aan u! U kunt namelijk meedenken over hoe Zuidoost-Fryslân beter bereikbaar kan worden! Komt u ook?
U bent van harte welkom om mee te denken tijdens de bewonersbijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten duren van 16.00 – 20.00 uur en vinden plaats in de volgende vier dorpen: Gorredijk, Oldeberkoop, Drachten en Donkerbroek.

woensdag 7 november:
De Skâns   Loaijerstritte 2   8401 DV   Gorredijk

donderdag 8 november:
MeJander   Willinge Prinsstraat 24   8421 PE   Oldeberkoop

dinsdag 20 november:
Van der Valk   Lavendelheide 4   9202 PD   Drachten

woensdag 21 november:
’t Witte Huis   G.W. Smitweg 20   8435 WG   Donkerbroek
Hopelijk tot ziens!

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/butengewoan-berikber_43115

Zuidoost-Fryslân
De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied.
Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten,
tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.
Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt.
En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied:
de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk
voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer.
Het vraagstuk ook hier is, hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden
op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?
In Zuidoost-Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners.

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Zuidoost-Fryslân van 12 jaar en ouder.
De vragenlijst helpt ons om meer inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Zuidoost-Fryslân en de wensen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Als uw huishouden uit meer personen bestaat dan zouden we het op prijs stellen
als iedereen in uw huishouden de enquête invult (iedereen vult dan een eigen enquête in).
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar: evelien.meinders@sweco.nl.

Onder alle inzenders van de enquête verloten wij tweemaal een Bol.com-bon. Hiervoor is het van belang om aan het einde van de enquête uw e-mailadres achter te laten.

Bent u een man of een vrouw? (Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden)
Wat is uw leeftijd? (Deze vraag hoeft u niet in te vullen)
Wat is uw postcode?
Hoe gaat u naar de volgende activiteiten?
Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de volgende activiteiten?
Zijn er activiteiten die u niet heeft kunnen doen terwijl u dat wel had gewild?
Welke afspraak/afspraken kon u niet nakomen en hoe had u daar willen komen?
Zijn er activiteiten waar u liever met een ander vervoersmiddel naartoe had willen gaan?
Naar welke activiteiten had u liever met een ander vervoersmiddel toe willen gaan dan u nu heeft gedaan?
Op welke locatie zijn/waren de activiteiten waar u niet kon komen
of waar u liever met een ander vervoersmiddel heen had gewild?
Met welk vervoersmiddel verplaatst u zich het liefst?
Heeft u een bepaalde (lichamelijke) beperking die van invloed is op uw keuze voor een bepaald vervoersmiddel?
Zo ja, zou u aan willen geven welke?
Houdt deze (lichamelijke) beperking u tegen om met openbaar vervoer te reizen?
Maakt u weleens gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Waarom maakt u geen of weinig gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Meerdere antwoorden zijn soms mogelijk.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Vul dan uw e-mailadres in. Wilt u dit niet? Laat dan het veld leeg.

Zie ook: BREEDUIT van 1 november, pagina 9, rechtsboven

Tip van LETS-deelnemers 24 en 51

TIP: vrijdag 12 okt. theatervoorstelling

Joseph  Wresinski  Cultuur  Stichting
presenteert  theaterproductie:
‘De  OmZieners’
vrijdagavond  12  oktober
ontvangst  vanaf  19:30  uur,  aanvang  20:00  uur
De Lawei      Laweiplein 1      9203 KL  Drachten

Entree  is  gratis. Toelichting: vrije  gift  na  afloop
Aanmelden:  omzieners@gmail.com
Het  is  niet  verplicht,  maar  wel  aan  te  raden.

‘Een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld
door ervaringsdeskundigen uit de onderkant van de samenleving.
Maatschappijkritisch zonder drammerige politiek correcte ondertoon,
maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze wordt geserveerd.’ (Dagblad van het Noorden)

Beste mensen,
Graag willen wij u met familie, vrienden en collega’s uitnodigen
voor onze theatervoorstelling De OmZieners.
De voorstelling wordt georganiseerd met medewerking en ondersteuning
van de gemeente Smallingerland, Protestantse gemeente Drachten en de H. Clara van Asissi Parochie.

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting;
een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers
en mensen die in armoede leven. Samen brengen zij een theaterproductie
van artistieke en inhoudelijke kwaliteit.

Wij zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling.
Na afloop gaan we graag met u in gesprek.
Mogen wij u vragen deze voorstelling ook in uw omgeving bekend te maken?

Met vriendelijke groet,
Laurens Umans

www.facebook.nl/wresinskicultuurstichting

Tip van LETS-deelnemer 127

TIP: Nationaal Integratiediner, do. 11 okt.

 Het Nationaal Integratiediner

donderdag  11 oktober 2018
16:00 – 20:00 uur
Iduna    Oliemolenstraat  16    9203  ZN   Drachten

Het Nationaal Integratiediner
is een feestje waarin mensen met een verschillende achtergrond samen eten,
praten en gezelligheid ervaren.
Tijdens het Integratiediner geniet je van elkaars eigengemaakte gerechten
en kun je anderen leren kennen en misschien wel leuke nieuwe contacten opdoen.
Verschillen tussen mensen leiden tot verschillende inzichten en ideeën.
Nieuwe ideeën leiden tot verbeteringen, daar heeft iedereen baat bij.
Het Nationaal Integratiediner wil onze maatschappij beter maken: niet polariseren, maar samenwerken.
De succesformule luidt dan ook:

Het verbinden van mensen + het vieren van verschillen = het benutten van kansen.

U bent van harte welkom mee te doen met het diner.

Aanmelden kan via:
info@hartvanhoop.nl   of   06 – 40 23 72 779

TIPS: Yoga Plus en sacrale dans

Yoga Plus
donderdagmiddag  13:00 – 14:30 uur
Wijkcentrum  De Skammel
Melkkelder 84
9205  DE  Drachten

Voor ouderen, revaliderenden en mensen die een ‘gewone’ yogales te zwaar vinden.
Juist als bewegen moeilijk wordt, kan bewegen de oplossing zijn.

Sacrale dans
dinsdagavond 19:30 – 21:30 uur
Wijkcentrum  De Skammel
Melkkelder 84
9205  DE  Drachten

TIP: Running Dinner: vrijdagavond 5 okt.

       

vrijdagavond 5 oktober
18:00 – 22:00 uur
kosten: 3 euro p.p.

Wat is een RUNNING DINNER?
Op een bepaald adres krijg je een voorgerecht.
Je zit aan tafel met nog vier personen.
Voor het hoofd- en het nagerecht ben je steeds op een ander adres,
met andere tafelgenoten.
Heel gezellig, heel smakelijk, heel verrassend!

Meld je aan als kok (je krijgt een budget)
of als deelnemer met maximaal 2 personen:
runningdinnerdrachten@gmail.com
of bel: 06 – 371 46 9 56.

Het RUNNING DINNER is voor iedereen!
Ken je mensen die het leuk vinden anderen te ontmoeten?
Tip ze om zich op te geven.

TIP: Zomerbroezz’n, juli/augustus, 10 euro

Zomerbroezz’n in juli en augustus voor 10 euro
In juli en augustus reist de tweede persoon gratis mee!
Met een Dal-Dagkaart van 10 euro reist u de hele dag onbeperkt
met alle bussen in Groningen en Drenthe.
Zomerbroezz’n is ook geldig in de Arriva Qliners 304 en 314
(Drachten – Groningen / Groningen – Drachten).
Let op: U kunt in de meeste bussen in Groningen en Drenthe alleen contant betalen,
behalve in de Qliners 304 en 314 van Arriva en in Q-link 3 & 4; hierin kunt u alleen pinnen.

De Dal-Dagkaart kost € 10,- en is te koop bij de chauffeur of bij de diverse voorverkoopadressen in Groningen en Drenthe.

Per volwassene mogen 3 kinderen van 4 t/m 11 jaar gratis meereizen!

Kinderen t/m 3 jaar reizen altijd gratis mee.

 

TIP van LETS-deelnemer 51

TIP: PannenkoekenCafé: woe. 27 juni

PannenkoekenCafé en Zomerfair
woensdag  27  juni
11:00 – 14:00 uur
ROC  Friese Poort,  gebouw C
Splitting  21-23    9202 LC  Drachten

Pannenkoek kost 50 cent, glas ranja kost 50 cent

Op woensdag 27 juni vindt de tweede editie van de Zomerfair plaats bij ROC Friese Poort. De Zomerfair wordt georganiseerd door de eerstejaars studenten Maatschappelijke Zorg en vindt van 10:00 tot 15:00 uur plaats in Leeuwarden/Dokkum, Drachten, Sneek en Emmeloord/Urk. Er is een markt met eten, drinken en leuke spulletjes. Daarnaast zijn er mooie prijzen te winnen. Iedereen is van harte welkom!

De Zomerfair is een jaarlijkse traditie sinds 2017. Op de boulevard van de campus staan op woensdag 27 juni vanaf 10.00 uur diverse kramen opgesteld waar studenten, vaak in samenwerking met stageadressen en/of cliënten, handgemaakte producten en/of hapjes en drankjes verkopen of via andere activiteiten geld ophalen.
De Zomerfair is onderdeel van het vaste lesprogramma van de eerstejaarsstudenten Maatschappelijke Zorg en wordt door ROC Friese Poort breed georganiseerd. Dit jaar gaat de totale opbrengst naar het project ‘Vast en Verder’ voor jongeren van 16 tot 25 jaar van het Leger des Heils.

Het geld wordt besteed aan een woontrainingsprogramma voor dak- en thuisloze jongeren. Vast en Verder richt zich op jongeren van 16 tot 25 jaar die met justitie in aanraking zijn geweest of dreigen te komen. Veel van deze jongeren hebben psychiatrische problemen. In een tot twee jaar ontwikkelen zij onder meer hun sociale vaardigheden, woonvaardigheden, leren zij omgaan met verslavingsproblemen en de aanpak van hun schulden. Vast en Verder is een erkend penitentiair programma. De jongeren wonen intern waar zij steeds meer eigen verantwoordelijkheden krijgen.

Lees meer op:
www.rocfriesepoort.nl/nieuws/midden-yn-’e-mienskip-eventweek-voor-studenten-van-roc-friese-poort

TIP van LETS-deelnemer 51