Alle berichten van 17Redacteur

TIP: Muziek bij de Buren Drachten, 9 dec.

Muziek bij de Buren Drachten
door lokale en regionale muzikanten
zondagmiddag 9 december

toegang is gratis
kom op tijd, want tijdens de optredens wordt er niet opengedaan

12:30-13:00 uur:
Opening in het oudste huisje van Drachten aan de Oudeweg 208 A

13:00-17.30 uur:
In verschillende wijken en huiskamers
met 76 optredens op 26 locaties in heel Drachten
o.a. bij onze LETS-deelnemers 62 en 80.

18:00-21:00 uur:
Slotfeest in Poppodium Iduna met muziek van o.a. Not Sure

Hoe weet je waar en wanneer de optredens zijn?
Ga naar: www.muziekbijdeburen.nl
Kies je stad: Drachten
Klik op: Ga!
Klik op: Programma

In samenwerking met Poppodium Iduna wordt er een gratis afterparty georganiseerd waar alle inwoners van Drachten, deelnemende muzikanten,
festivalbezoekers, gastvrouwen en -heren
samen nagenieten en ervaringen kunnen uitwisselen.

Kortom: iedereen is welkom!

Laat je verrassen door de muzikaliteit en gastvrijheid van Drachten!

LETS-UIT-Café: dinsdagochtend 11 dec.

       LETS-UIT-Café
dinsdagochtend 11 december
10:00 – 11:30 uur
Kringloopwinkel  ‘Hart in Friesland’
De Roef 8-A     9206 AK  Drachten

Iedereen is van harte welkom,
LETS-deelnemers, LETS-geïnteresseerden
en natuurlijk ook introducés.

Wat gaan we doen?
Om 10:00 uur worden we ontvangen in de koffiehoek,
met (gratis) koffie/thee en wat lekkers.
We kunnen kennismaken met elkaar.
Om 10:30 uur krijgen we een rondleiding van Jelmer Kooistra,
oprichter van ‘Hart in Friesland’ en taxateur roerend goed.

Ken je deze kringloopwinkel nog niet?
Dan is deze ochtend zeker een gelegenheid om er kennis mee te maken.
Kijk alvast eens op de website www.hartinfriesland.nl.
Je komt dan te weten dat ‘Hart in Friesland’ niet alleen
tweedehandsspullen verkoopt voor heel lage prijzen,
maar ook een ophaalservice heeft.
Er kan gevraagd worden voor woningontruimingen,
en het is een fijne werkplek voor vrijwilligers.
Aan goede doelen wordt veel gegeven.

Ken je deze kringloopwinkel wél?
Dan is deze ochtend zeker een gelegenheid om kennis te maken
met de verbeterde indeling van de winkel.
Ook zijn er volop prachtige kerstspulletjes te koop.

Wat is een LETS-UIT-Café eigenlijk?
Tijdens een LETS-UIT-Café kunnen we elkaar
in een wat kleinere setting beter leren kennen.
De gekozen locaties passen bij de LETS-gedachte:
duurzaam, sociaal en goed voor de portemonnee.

Wij hopen jullie te ontmoeten op dinsdag 11 december om 10:00 uur.
Tot dan,
LETS-deelnemers 34, 54 en 89

TIP: Denk en praat mee over bereikbaarheid

Op naar een bereikbaar dorp en platteland!

Inwoners zelf hebben als geen ander kennis en kunde als het gaat om hun eigen woonomgeving. Daarom organiseert provincie Fryslân dat zij aan de slag kunnen met het bedenken en uitwerken van ideeën over de bereikbaarheid van hun woonomgeving. We horen graag van de inwoners hoe de bereikbaarheid van het platteland beter kan! Goede ideeën testen we in de praktijk. Bij succes nemen we het mee in de voorbereidingen van het nieuwe contract voor het busvervoer. We gaan op zoek naar creatieve en innovatieve (openbare) vervoersoplossingen voor het platteland.
Inwoners gaan aan de slag in drie gebieden:
Noordwest-Fryslân, Midden-Fryslân en Zuidoost-Fryslân/Drachten.
Waar heeft u behoefte aan en wat is praktisch haalbaar en betaalbaar?
Wilt u graag meedenken over hoe we het vervoer op het platteland kunnen verbeteren?

Wat vindt u van de bereikbaarheid van uw dorp? En hoe kan het volgens u beter?
Het woord is aan u! U kunt namelijk meedenken over hoe Zuidoost-Fryslân beter bereikbaar kan worden! Komt u ook?
U bent van harte welkom om mee te denken tijdens de bewonersbijeenkomsten.
De inloopbijeenkomsten duren van 16.00 – 20.00 uur en vinden plaats in de volgende vier dorpen: Gorredijk, Oldeberkoop, Drachten en Donkerbroek.

woensdag 7 november:
De Skâns   Loaijerstritte 2   8401 DV   Gorredijk

donderdag 8 november:
MeJander   Willinge Prinsstraat 24   8421 PE   Oldeberkoop

dinsdag 20 november:
Van der Valk   Lavendelheide 4   9202 PD   Drachten

woensdag 21 november:
’t Witte Huis   G.W. Smitweg 20   8435 WG   Donkerbroek
Hopelijk tot ziens!

https://www.fryslan.frl/beleidsthemas/butengewoan-berikber_43115

Zuidoost-Fryslân
De Alde Feanen, de A32, de N351 en de N381 begrenzen grofweg dit gebied.
Anders gezegd: het gebied ligt ten zuiden van Drachten,
tussen Drachten, Akkrum, Wolvega, Noordwolde en Oosterwolde, inclusief Drachten.
Kenmerkend voor dit gebied is de combinatie met het bereikbaarheidsvraagstuk dat in Drachten speelt.
En de twee sterke hoofdstructuren voor auto en bus in het gebied:
de A7 en de N381 in combinatie met een groot achterland met diffuus netwerk
voor auto en (kleinschalig) openbaar vervoer.
Het vraagstuk ook hier is, hoe je vanuit het gebied goed aansluiting kan vinden
op deze hoofdstructuur. Hoe kunnen we zo de bereikbaarheid van dit gebied verbeteren?
In Zuidoost-Fryslân begeleidt bureau Sweco de inwoners.

De vragenlijst is bedoeld voor inwoners van Zuidoost-Fryslân van 12 jaar en ouder.
De vragenlijst helpt ons om meer inzicht te krijgen in de bereikbaarheid van Zuidoost-Fryslân en de wensen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Als uw huishouden uit meer personen bestaat dan zouden we het op prijs stellen
als iedereen in uw huishouden de enquête invult (iedereen vult dan een eigen enquête in).
Mocht u nog vragen hebben stuur dan een e-mail naar: evelien.meinders@sweco.nl.

Onder alle inzenders van de enquête verloten wij tweemaal een Bol.com-bon. Hiervoor is het van belang om aan het einde van de enquête uw e-mailadres achter te laten.

Bent u een man of een vrouw? (Deze vraag hoeft u niet te beantwoorden)
Wat is uw leeftijd? (Deze vraag hoeft u niet in te vullen)
Wat is uw postcode?
Hoe gaat u naar de volgende activiteiten?
Hoe vaak gaat u gemiddeld naar de volgende activiteiten?
Zijn er activiteiten die u niet heeft kunnen doen terwijl u dat wel had gewild?
Welke afspraak/afspraken kon u niet nakomen en hoe had u daar willen komen?
Zijn er activiteiten waar u liever met een ander vervoersmiddel naartoe had willen gaan?
Naar welke activiteiten had u liever met een ander vervoersmiddel toe willen gaan dan u nu heeft gedaan?
Op welke locatie zijn/waren de activiteiten waar u niet kon komen
of waar u liever met een ander vervoersmiddel heen had gewild?
Met welk vervoersmiddel verplaatst u zich het liefst?
Heeft u een bepaalde (lichamelijke) beperking die van invloed is op uw keuze voor een bepaald vervoersmiddel?
Zo ja, zou u aan willen geven welke?
Houdt deze (lichamelijke) beperking u tegen om met openbaar vervoer te reizen?
Maakt u weleens gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Waarom maakt u geen of weinig gebruik van het openbaar vervoer in uw dorp/plaats?
Meerdere antwoorden zijn soms mogelijk.

Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen? Vul dan uw e-mailadres in. Wilt u dit niet? Laat dan het veld leeg.

Zie ook: BREEDUIT van 1 november, pagina 9, rechtsboven

Tip van LETS-deelnemers 24 en 51

LETS-Café DRACHTEN: vrij. av. 16 nov.

     LETS-Café DRACHTEN in sinterklaas-sfeer

vrijdagavond 16 november  2018
19:30 -21:30 uur
locatie: Ichtus Hûs
Burmanialaan  100     9203 PK  DRACHTEN

De gezellige wintertijd komt er weer aan,
te beginnen met het vol spanning wachten op de Sint met zijn Pieten.
Welke herinneringen heb jij aan het sinterklaasfeest?
Wat was heel leuk of heel spannend, of misschien ook wel eng?
We kunnen deze herinneringen met elkaar delen
onder het genot van een (gratis) kopje koffie/thee.
En wie weet heeft de Sint alvast een pakje voor ons.

Natuurlijk is er die avond ook weer de ruiltafel
en de flap-over voor je meest recente Vraag en Aanbod.

Neem vrienden en belangstellenden mee, naar dit LETS-Café!

LETS-Café URETERP: zat. mi. 27 okt.

 LETS-Repair-Café   URETERP
LETS-Café  in  de  Ynrin  URETERP
zaterdagmiddag  27  oktober
13.30 – 16.00 uur

Deze  keer  in  samenwerking  met  Repair  van  Beetsterzwaag
Locatie  MFC de Wier    De Telle 21    9247 BH  URETERP

Heb je nog ergens een defect voorwerp staan of liggen,
bijvoorbeeld: fiets, cd-speler, koffiezetapparaat, rugzak, tent, kleding, …
kortom: alles wat vervoerbaar is, kunnen jullie meenemen.

Repareren  door  Repair
Repair repareert goederen die nog wel wat jaren meekunnen.
Zij werken nog niet met punten maar vragen een vrijwillige bijdrage in de kosten.
Net als LETS-Ruilkring streeft ook Repair naar hergebruik.
Bij LETS-Ruilkring ruilen we goederen en vragen om hulp of bijstand.
Er zijn ruiltafels aanwezig.

Belangrijk zijn dan de sociale contacten die ontstaan onder het genot van koffie of thee.
Iedereen is welkom, ook zij die (nog) geen LETS-deelnemer zijn.
Tot de 27ste oktober.

RepairCafé  Beetsterzwaag:  www.repaircafebeetsterzwaag.nl
LETS-Ruilkring  Drachten  en  omstreken

LETS-Café DRACHTEN: zat. mi. 20 okt.

    LETS-Café  DRACHTEN
zaterdagmiddag  20  oktober
van  14:30 – 16:30  uur
kinderboerderij  de Naturij,
Oude  Slingeweg 4       9204 WS   Drachten

We hebben een zaaltje in De Naturij gehuurd waar we elkaar beter kunnen leren kennen,
waar we met elkaar kunnen praten over onze Vraag en Aanbod
en waar we nog wat verrassende activiteiten kunnen doen
die met DIEREN te maken hebben.
LETS-deelnemer 04 heeft een speurtochtje gemaakt
en als we zin hebben, kunnen we deze gaan lopen.

We hopen op deze locatie ook (groot)ouders met kinderen te treffen
die bij ons langskomen om informatie over onze Ruilkring in te winnen
en mogelijk deelnemer te worden,
want hoe gevarieerder de leeftijd van onze deelnemers is,
hoe interessanter onze LETS-Ruilkring wordt.

Zoals  altijd  zijn  de  koffie  en  thee  gratis.

Neem vrienden en bekenden mee, naar dit LETS-Café!

Hartelijke groeten en tot ziens!

PS  Vind je het leuk om éénmalig iets te doen voor een LETS-Café?
Bijvoorbeeld een workshop geven, de ruimte helpen inrichten
óf helpen de ruimte op te ruimen.
Iets lekkers maken voor bij de koffie en thee, hapjes verzorgen,
helpen met het zorgen dat de koffie en thee klaarstaan
óf helpen bij de afwas?
Laat ons dat dan weten.
Deze werkzaamheden worden beloond met peijes.

TIP: vrijdag 12 okt. theatervoorstelling

Joseph  Wresinski  Cultuur  Stichting
presenteert  theaterproductie:
‘De  OmZieners’
vrijdagavond  12  oktober
ontvangst  vanaf  19:30  uur,  aanvang  20:00  uur
De Lawei      Laweiplein 1      9203 KL  Drachten

Entree  is  gratis. Toelichting: vrije  gift  na  afloop
Aanmelden:  omzieners@gmail.com
Het  is  niet  verplicht,  maar  wel  aan  te  raden.

‘Een goed opgebouwd verhaal met passie gespeeld
door ervaringsdeskundigen uit de onderkant van de samenleving.
Maatschappijkritisch zonder drammerige politiek correcte ondertoon,
maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze wordt geserveerd.’ (Dagblad van het Noorden)

Beste mensen,
Graag willen wij u met familie, vrienden en collega’s uitnodigen
voor onze theatervoorstelling De OmZieners.
De voorstelling wordt georganiseerd met medewerking en ondersteuning
van de gemeente Smallingerland, Protestantse gemeente Drachten en de H. Clara van Asissi Parochie.

De OmZieners wordt gebracht door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting;
een multicultureel theatercollectief van professionele theatermakers
en mensen die in armoede leven. Samen brengen zij een theaterproductie
van artistieke en inhoudelijke kwaliteit.

Wij zien ernaar uit u te mogen ontvangen bij de voorstelling.
Na afloop gaan we graag met u in gesprek.
Mogen wij u vragen deze voorstelling ook in uw omgeving bekend te maken?

Met vriendelijke groet,
Laurens Umans

www.facebook.nl/wresinskicultuurstichting

Tip van LETS-deelnemer 127

LETS-UIT-Café: donderdagochtend 11 okt.

     LETS-UIT-Café
donderdagmorgen  11  oktober
10:00 – 11:30  uur
Moleneind ZZ  69B     9203 ZW  Drachten

Op dit adres stond enkele jaren geleden het Arbeidsbureau
en je kunt het vinden tussen de nieuwe haven aan de Drachtstervaart en Action.

Deze maand beginnen we weer met de LETS-UIT-Cafés die om de maand zullen
plaatsvinden. Tijdens deze bijeenkomsten kun je elkaar in een wat kleinere setting
beter leren kennen. We houden deze UIT-Cafés altijd op een locatie die past binnen
de LETS-gedachte, dus: duurzaam, sociaal en goed voor de portemonnee.

We kunnen hier ons actuele Vraag en Aanbod uitwisselen en op eigen kosten
in het restaurantgedeelte een lekker kopje thee of koffie drinken met iets lekkers erbij.
In dit pand werken mensen met een verstandelijke beperking.
Waarschijnlijk is het ook mogelijk om een korte uitleg te krijgen over wat er gedaan
wordt op deze locatie met daarna een korte rondleiding langs de verschillende afdelingen,
o.a. het cadeau-winkeltje en het Grafisch Centrum.

Iedereen is van harte welkom, ook introducés.

Wij hopen jullie te ontmoeten
op donderdagmorgen 11 oktober tussen 10:00 en 11:30 uur.

Tot dan,
LETS-deelnemers  34, 54 en 89